Orlando Logo
  • 01

    Witamy Państwa w świecie doradztwa gospodarczego! Pomożemy w doborze usługi, która spełni Państwa oczekiwania.

  • 02

    Dlaczego właśnie Smart Kit?

    Nowatorskie spojrzenie na branżę, wyjątkowa kreatywność, a także szybkość i efektywność naszych działań. To my. Po prostu rozsądnie.

Continue

3 KROKI System gwarantujący

01

Krok 1

Aby nawiązać współpracę, skontaktuj się z naszym przedstawicielem: +48 501 31 88 97 bądź biuro@smartkit.pl

Krok 2

Smart Kit w ciągu 72 godzin od złożenia przez Państwa oferty, rozpoczyna analizę wstępną przedsiębiorstwa, wraz z jej środowiskiem. Agencja przedstawia zakres proponowanych działań, łącznie z określeniem terminu realizacji i wyceną.

Krok 3

Moment zawarcia współpracy. Agencja po wcześniejszym zaakceptowaniu, wdraża swoje pomysły, dążąc do maksymalizacji satysfakcji Państwa oczekiwań! Zapraszamy!

To my. Po prostu rozsądnie.

02

Doświadczenie. Kreatywność.

Wiarygodność

Pakiet wspomagania decyzji

- raporty wspomagające decyzje rynkowe menedżerów – wspomaganie argumentacji wariantowych decyzji,

- wskaźniki ekonomiczne, prognoza + ocena wariantów, szybkie badania, próby wykonywane dla poszczególnych wariantów, doskonalenie opcji, analiza porównawcza,

- wsparcie dla decyzji menedżerskich, forma outsourcingu lub opiniowania czynności badawczo-analitycznych w firmie, raport/analiza mające na celu potwierdzenie wniosków/rekomendacji wybranych projektów w przedsiębiorstwie i/lub wprowadzenie nowych rozwiązań.

Analizy strategiczne:

- analizy badające potencjał strategiczny przedsiębiorstw MŚP,

- analizy pozycji przedsiębiorstwa na rynku, otoczenia konkurencyjnego, perspektyw rozwojowych na danym rynku, wskazanie atrakcyjnych kierunków, modyfikacja oferty, kształtowanie wizerunku (ujęcie strategiczne).

Obserwacje rynkowe:

- badania zachowań konsumentów w placówkach handlowych, miejscach publicznych, budynkach użyteczności publicznej itp.,

- obserwacja działań konkurencji, raporty na temat oferty konkurencji, strategii konkurencji.

Pakiet wspomagania decyzji:

- raporty wspomagające decyzje rynkowe menedżerów – wspomaganie argumentacji wariantowych decyzji,

- raporty wspomagające decyzje rynkowe menedżerów – wspomaganie argumentacji wariantowych decyzji,

- raporty wspomagające decyzje rynkowe menedżerów – wspomaganie argumentacji wariantowych decyzji,

Analiza potencjału rynku lokalnego

Analiza potencjału inwestycyjnego gmin i wsi, opracowanie strategii promocyjnych gmin i wsi, badania poziomu satysfakcji z życia mieszkańców gminy i wsi.

Strategie rozwojowe instytucji edukacyjnych

Strategie rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, policealnych, uczelni – prywatnych i samorządowych. Kreowanie pożądanego wizerunku, zdefiniowanie grupy docelowej, elementy promocji szkół – definiowanie strategii działalności

Analizy ekspresowe

Analizy źródeł wtórnych uzupełnione badaniami pierwotnymi – czas przygotowania raportu do 7 dni .

Badania efektywności projektów:

- badania efektywności pracy przedstawicieli handlowych, ankieterów, ulotkarzy,

- analizy poprawności przeprowadzonych projektów, badań, analiz (wspomagane opiniami ekspertów),

- analizy opłacalności inwestycji.

Projekty poszukiwania luk rynkowych

Poszukiwanie innowacyjnych projektów, pomysłów, analiza zainteresowania rynku innowacjami produktowymi i usługowymi.

Corporate Identity

Standaryzacja wizualnych elementów Państwa firmy (logo, papeteria, wizytówki, identyfikatory, strony www, materiały reklamowe etc.).

E-PR

Internetowy „szum” wokół Państwa firmy (rozpowszechnianie wizerunku w sieciach społecznościowych, forach, portalach i wortalach, informacje prasowe, artykuły sponsorowane, newslettery etc.).

Media Relations

Forma aktywności Państwa firmy, w której grupą docelową są środki masowego przekazu (prowadzenie biura prasowego, materiały prasowe, współpraca z dziennikarzami, sporządzanie raportów medialnych etc.).

Event marketing

Organizacja wydarzeń, związanych z ofertą Państwa przedsiębiorstwa (tworzenie konferencji, briefingów i spotkań prasowych, organizacja stanowisk prasowych podczas imprez etc.).

Komunikacja kryzysowa

Wdrażanie odpowiednio dobranych działań komunikacyjnych, zapobiegających tym samym kryzysowi w Państwa firmie (działania z zakresu zapobiegania kryzysom oraz radzenia sobie w trakcie ich trwania, w taki sposób, by zyskać przychylność opinii publicznej i współpracowników etc.).

PR wewnętrzny

Podnoszenie efektywności pracy Państwa zespołu ludzi (upłynnienie przepływu informacji, dostosowywanie modułów szkoleń, dobór trenerów etc.).

Kreowanie wizerunku

Gwarancja osiągnięcia sukcesu zawodowego, na skutek odpowiednio dobranych narzędzi wizerunkowych (nauka świadomej budowy relacji z klientami i radzenia sobie z presją słuchaczy, metody ułatwiające dotarcie do klienta, etyka biznesu, wygląd zewnętrzny, architektura wnętrz etc.).

Sponsoring

Aktywne wspieranie Państwa organizacji, poprzez dobór odpowiedniego patronatu.

Nasze realizacje. Sprawdź nas

03

Analiza:

- rynku suplementów diety (Rosja, Chiny, Czechy, Indonezja) dla polskiego producenta suplementów diety, który zdecydował się rozwijać swoją sprzedaż

- rynku hoteli ekonomicznych w Polsce

- strategiczna w kontekście sponsoringu zawodów sportowych

- podobieństwa produktów - opinia towaroznawcza i marketingowa

- analiza opłacalności na rynku usług sportowych – squash

Projekt :

- wizja rozwoju polskiego rynku handlu detalicznego w XXI wieku

- wizja rozwoju polskiego rynku handlu detalicznego w XXI wieku

- strategia promocji

- rozwój polskiego rynku OTC

Badanie jakościowe i ilościowe:

- wywiad pogłębiony – wybór optymalnego layout’u ogłoszeń prasowych

- segmentacja na rynku pieczywa w Poznaniu, określenie oceny oferty przedsiębiorstwa

- badania satysfakcji z usług

Opracowanie strategii i szkolenia:

- rozwoju dla usług edukacyjnych – badania jakościowe pogłębione

- strategii zmian ofercie produktowej

- badania rynkowe

- Zarządzanie procesowe wg norm ISO 9001

- Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem

Kontakt. Napisz do nas!

04

SmartKit.

Zadzwoń

+48 501 318 897


Napisz do nas

biuro@smartkit.pl


Siedziba

Goraj 61
66-340 Przytoczna


Porozmawiajmy.